Tỷ số bóng đá trực tiếp - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

 

Hoạt động đào tạo

Thông báo chiêu sinh lớp Tập huấn chăm sóc và tạo dáng hoa cây cảnh

tỷ số bóng đá trực tiếp trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, cá nhân về việc mở lớp tập huấn "Chăm sóc và tạo dáng hoa cây cảnh" như sau: Xem chi tiết: TB chiêu sinh lớp tập huấn v à tạo dáng hoa cây cảnh

Báo cáo tự đánh giá cơ sở Giáo dục nghề nghiệp năm 2019

Phòng KT-KĐCL thông báo Báo cáo tự đánh giá cơ sở Giáo dục nghề nghiệp năm 2019 như sau: Xem chi tiết: Bao cao chi tiet ket qua Tu danh gia CSGDNN 2019

Giao lưu , trao học bổng cho HSSV Khoa Trồng trọt Bảo vệ thực vật

Ngày 13/11/2019, Trung tâm Giới thiệu việc làm và Quan hệ doanh nghiệp – tỷ số bóng đá trực tiếp

Tọa đàm định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên khoa chăn nuôi thú y

Chiều ngày 23 tháng 10 năm 2019, Trung tâm Giới thiệu việc làm và Quan hệ doanh nghiệp – tỷ số bóng đá trực tiếp phối hợp với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam và Công ty TNHH TiNo tổ chức buổi tọa đàm “Định hướng nghề nghiệp” choTHƯ VIỆN ẢNH

tỷ số bóng đá trực tiếp
tỷ số bóng đá trực tiếp
tỷ số bóng đá trực tiếp

TRANG HS-SV